İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Yönetimi: Oracle İnsan Kaynakları Yönetimi ile şirketlere özgü kurumsal yapı sistemde oluşturulmakta, görev tanımları, gereklilikleri ve ilgili yetkinlikler takip edilebilmektedir. Diğer ERP modülleri ile entegre çalıştığı için aynı sistem içerisinde kurulu olan diğer iş süreçleri ile beraber şirketin İnsan Kaynaklarının yönetimini kolaylaştırmaktadır. Böylece, seçme ve yerleştirme sisteminin etkin çalışması sağlanarak en doğru kişiyi işe alma, çalışanların yetkinlik ve becerilerini kurumun uzun vadeli hedeflerine hizmet edecek hale getirebilmek için gerekli yetkinliklerin takibi, kariyer planlama, performans değerlendirme ve eğitim altyapısını oluşturma gibi fonksiyonlar yürütülebilmektedir. Sistem dahilinde aday, çalışan, stajyer, emekli/ayrılan gibi ihtiyaca göre tanımlanacak farklı kişi gruplarına ait istenen tüm bilgiler tarihsel olarak takip edilebilmektedir.

Self-Servis İnsan Kaynakları Yönetimi: Bilginin kaynağından alınmasını hedefleyen ve tüm kurumu insan kaynakları fonksiyonu içine katan bir anlayıştır. Bu yapı sayesinde çalışanlar kendilerine ait insan kaynakları bilgilerine erişebilmekte, şirket içinde başka pozisyonlara başvuru, adres ve temel bilgileri güncellenmesi gibi kendileri ile ilgili bilgileri sisteme girebilmektedirler. Bölüm yöneticileri ise, kendilerine bağlı çalışanlar ile ilgili işlemleri yürütmetke etkin rol oynamaktadırlar. Tüm bu süreçler için iş akışları oluşturulabilmekte ve onay mekanizmaları tanımlanabilmektedir.

eİşe Alma: Oracle E-işe alma çözümü ile şirket içi yaratılan boş kadroların ve iş başvurularının kurumsal sayfalar aracılığıyla duyurulması ve toplanması, bu sayede işe alma sürecinin etkinliğinin arttırılması sağlanmaktadır. Modül içerisinde aday değerlendirmeleri yapılabilmekte, aday teklifleri yapılabilmektedir.

Bordro: Oracle Ücretlendirme Yönetimi ile şirket çalışanlarının ücret artışlarının planlanması, yönetimi, bütçelenmesi takip edilmektedir. Ücret artış çalışmaları için ister bütçeler bölümlere dağıtılabilmekte ister de İnsan Kaynakları tarafından yapılan çalışmanın yönetim tarafından onaylanması sağlanabilmektedir Çeşitli parametreler tanımlanarak, alternatif ücret artışları çalışmaları sağlanmaktadır. Böylece yöneticilerin stratejik yönetimsel kararlar almasına destek olmaktadır.

Performans Yönetimi: Oracle performans yönetimi ile değerlendirme süreci planlanabilmektedir.Sistemde hiyerarşik ya da 360 derece değerlendirme sistemleri paralel olarak yürütülebilmektedir. Seçilen her bir metod için hedefler, yetkinlikler ve soru tipi değerlendirmeleri içeren farklı parametreler kullanılabilmektedir.Hedeflerin kullanım etkinliğini arttırmak için hedef kütüphaneleri oluşturulabilmekte ve hedef indirgemeleri yapılabilmektedir. Belirlenen süreçler doğrultusundaki iş akışları tüm süreç uyarılar ve kontroller ile sistem üzerinde yürütülebilmektedir.

Zaman Yönetimi: Oracle Zaman Yönetimi ile çalışanların internet üzerinden zaman planlarını girmeleri, takip etmeleri ve ilgili kişilere onaya sunmaları sağlanmaktadır. Girilen zaman planları konsolide edilerek ilgili kişilerin erişimine açılmaktadır. Tarihçe bilgisi tutulmakta ve raporlanabilmektedir.

Yedekleme Planlama: Oracle Yedekleme Planlama Uygulaması ile, çalışanlarınızın Yetenek Profilini görüntüleyebilir, benzer çalışanların yeteneklerini karşılaştırabilir ve uygunluk eşleştirme çalışmaları yapabilirsiniz. Kurum içerisinde, kritik rol, pozisyon ve kişilerin kimler olduğu saptanabilir ve de uygun yerine geçecekler atanabilmektedir.

EĞİTİM YÖNETİMİ

Eğitim Yönetimi: Oracle Eğitim Yönetimi ile eğitim talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim programlarının yönetimi, eğitim kaynaklarının takibi, eğitim bütçesinin, tarihçesinin takibi sağlanmaktadır. Her bir eğitimin hangi yetkinlikleri güncelleyeceği tanımlanabilmektedir. Sistemde katılımcılar kaydedilmekte ve her birinin başarı durumu takip edilebilmektedir. Personelin kurum içi ya da dışı eğitim tarihçesi de sistem dahilinde izlemebilmektedir. Ayrıca uzaktan eğitim için gerekli yapı entegre olarak sunulmakta ve soru bankaları kullanılarak sınavlar sistem üzerinde yapılabilmektedir.

eEğitim (Uzaktan Eğitim): Oracle Uzaktan Eğitim Yönetimi çözümü eğitim yönetimi modülünden bağımsız olarak verilebilmektedir. Uzaktan eğitim Yönetimi ile birden çok lokasyon da, kişiye özel eğitim planlaması sağlanmaktadır. Şirket içerisinde düzenlenen bir eğitim içeriğinin web üzerinden paylaşımı ile, çalışanların kataloglarda tanımlanan ve kendilerinin istedikleri ve/veya zorunlu eğitimlere online olarak ulaşmaları sağlanmaktadır.