LOJİSTİK

Envanter Yönetimi: Oracle Envanter Yönetimi ile envanter görünürlüğü arttırabileceğiniz, envanter seviyenizi azaltabileceğiniz ve envanter operasyonlarınızı kontrol edebileceğiniz, diğer modüller ile entegre çalışan depo ve envanter yönetim çözümüdür. Uçtan uca envanter yaşam dönüsü desteği ile envanter görünümüzü arttırabilir, çoklu mod envanter desteği ile envanter sistemlerini konsolide ebebilir, ürün soyağacını ve izlenebilirliğini yönetebilirsiniz. Esnek ikmal yönetimi ve konsinye envanteri ile envanter seviyesini azaltabilir, dönemsel ve fiziksel sayımlar ile envanter doğruluğunuzu arttırabilirsiniz. Malzeme statüsü, lot, alt-lot, seri yapılarını kullanarak malzeme nitelelikleri takip edebilir, şirketler arası (intercompany) faturalama ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve organizasyon hiyerarşileri ile kurulum ve yönetimi basitleştirebilirsiniz. Çözümün içerdiği, Oracle Maliyet Yönetimi ise işinizin karlılığını analiz etme, yönetme ve kontrol etmenize yardımcı olan gelişmiş bir ürün maliyetlendirme ve değerleme aracıdır.

Mobil Tedarik Zinciri Uygulamaları:Oracle Mobil Tedarik Zinciri Uygulamaları (MSCA) envanter, depo, üretim, kalite, teslim alma ve sevkiyat gibi mobil kullanıcı operasyonlarının otomasyonunu sağlar. Radyo frekans (RF) cihazları, PDA ler ve RF barkod okuyucular ile bu işlemler gerçekleştirilebilir. Mobil cihazların kullanımı veri doğruluğunun, taşınabilirliğin ve çalışan verimliliğinin arttırılabilmesini bu sayede süreçler düzenlenebilmesini ve insan hatalarının önüne geçilebilmesini sağlamaktadır. Oracle MSCA, tasarım, planlama, üretim ve sipariş karşılama süreçlerini düzenleyebileceğini Oracle Tedarik Zinciri Yönetimi çözüm ailesinin bir parçasıdır.

Depo Yönetimi: Oracle İleri Depo Yönetimi (WMS), şirketlerin kaynak kullanımını koordinasyonunu ve optimizasyonunu, global tedarik zinciriniz boyunca malzeme akışını tek bir platform üzerinden sağlayarak, şirketlerin çalışan, depo alan ve ekipman verimliliğini ve yatırımlarını maksimize etmelerini sağlamaktadır. Oracle WMS, depo süreçleri için kapsamlı fonksiyonaliteler sunarken, ileri ve geleneksel olmayan depo süreçlerini desteklemekte, değişen gereksinimlere adapte olabilmekte ve RFID, mobil gibi teknolojiler için çözümler sunmaktadır.

SATIN ALMA

Satın Alma:Oracle Satın Alma, satın almacılar için satın alma süreçlerinde operasyonel mükemmelliği sağlayan bir uygulamadır. Tedarik yönetimi maliyetlerinde ciddi azalmalar sağlayan Oracle Satın Alma Yönetimi entegre çözüm ailesinin anahtar bileşenidir. Talepten - ödemeye, satın alma sürecinizi uçtan uca etkin ve verimli bir şekilde yönetebilmenizi ve izleyebilmenizi sağlar.

eTedarikçi Portali:Oracle eTedarikçi Portali, tüm tedarikçi iletişimini güvenli ve internet tabanlı portal üzerinden yapılandırabileceğiniz bir kurumsal uygulamadır. Satın alma siparişinden - ödemeye, satın alma sürecinizi tedarikçileriniz ile iş birliği içerisinde çevirimiçi yönetebilir, satın alma maliyetlerinizi azaltabilir ve tedarikçi hizmetlerinizi iyileştirebilirsiniz.

Satın Alma Kontratları:Oracle Satın Alma Kontratları, satın alma kontratlarınızı oluşturabileceğiniz ve satın alma süreçleriniz ile ilişkilendirebileceğiniz bir kurumsal uygulamadır. Kontrat sürecinizi standartlaştırabilir, kontrat uzmanı ile uyumlu kontratlar oluşturabilir, kontrat koşul ve maddelerinizi merkezi bir kütüphanede yönetebilir, kontrat hazırla süresini önemli ölçüde azaltabilir ve kontrat doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Hizmet Satın Almaları:Oracle Hizmet Satın Almaları, hizmet harcamalarınız için bütünsel bir kontrol ve gözetim sağlayan uygulamadır. Hizmet harcamalarınızı kontrol edebilir, satın alma harcamalarınızı azaltabilir, fazla ödeme ya da satın almaların önüne geçebilir, farklı hakediş ve ödeme tiplerini kullanabilir (aşamaya bağlı, dönemsel, avans, teminat vb.) ve hizmet harcamalarınızın detaylı görünümünü elde edebilirsiniz.

İleri Fiyatlandırma:Oracle İleri Fiyatlandırma, maksimum kar için karmaşık fiyatlandırma süreçlerinizi sürekli olarak yönetebileceğiniz bir uygulamadır. İleri Fiyatlandırma, Oracle CRM ve SCM çözümlerinin anahtar bir bileşenidir ve entegre çözüm ailesi karlı müşteri ve tedarikçi ilişkilerini desteklemektedir. Karlılığınızı maksimize etmek için esnek fiyatlandırma uygulayabilir, fiyatlandırma uyumluluğunuzu kontrol edebilir, fiyatlandırma yönetim maliyetlerinizi azaltabilirsiniz.

eSatınAlma:Oracle eSatınAlma çalışanlarınızın satın alma taleplerini kolaylıkla oluşturabilcekleri, yönetebilecekleri ve takip edebilecekleri bir uygulamadır. Oracle Satın Alma Yönetimi çözüm ailesinin entegre bir bileşini olan self-servis talep sistemi ile satın alma sürecinizi düzenleyebilir, kurum politikalarınızı uygulayabilir ve satın alma maliyetlerinizi azaltabilirsiniz.

SİPARİŞ YÖNETİMİ

Sipariş Yönetimi:Oracle Sipariş Yönetimi, siparişten-nakte süreciniz boyunca müşterilere, iş ortaklarına ve çalışanlara, en iyi ürün ve hizmetleri seçmelerini, en iyi fiyatı belirlemelerini ve siparişi zamanında karşılamayı sağlayan yetenekler sunan bir çözümdür. Oracle Sipariş Yönetimi çözümü ile siparişten-nakite sürecinizin verimliğini arttırabilir, müşteri hizmetlerinizi geliştirebilir, operasyonel maliyetlerinizi azaltabilir ve gelir artışı sağlayabilirsiniz.

İleri Fiyatlandırma:Oracle İleri Fiyatlandırma, maksimum kar için karmaşık fiyatlandırma süreçlerinizi sürekli olarak yönetebileceğiniz bir uygulamadır. İleri Fiyatlandırma, Oracle CRM ve SCM çözümlerinin anahtar bir bileşenidir ve entegre çözüm ailesi karlı müşteri ve tedarikçi ilişkilerini desteklemektedir. Karlılığınızı maksimize etmek için esnek fiyatlandırma uygulayabilir, fiyatlandırma uyumluluğunuzu kontrol edebilir, fiyatlandırma yönetim maliyetlerinizi azaltabilirsiniz.

Satış Kontratları:Oracle Satış Kontratları, kurumsal kontrat kurallarını standartlaştırabileceğiniz, dahili kontrol mekanizmalarını iyileştirebileceğiniz ve kontratsal yükümlülük ve mevzuatsal gereksinimler ile uyumluluğu kontrol edebileceğiniz kapsamlı bir çözüm sunmaktadır. Satış Kontratları ile, kontrat yöneticileri ve satış temsilcileri, kurum standartlarına uyan en iyi kontratları hızlı bir şekilde oluşturabilmelerini, satış süreci içinde uyumluluğu otomatik olarak kontrol edilebilmesini pahalı entegrasyon veya tekrar veri girişine gerekkalmadan sağlamaktadır.

Konfigüratör:?Oracle Konfigüratör, yeni nesil konfigürasyon teknolosini sunan stratejik yönlendirmeli satış ve konfigürasyon ürünüdür. Oracle CRM ve SCM ile olan güçlü entegrasyonu, bilgi güdümlü iş süreçleriniz için gerekli altyapıyı sunmaktadır. Satış kanalları ve kurum genelinde entegre konfigürasyon, kullanıcıların konfigürasyon modellerini hızlı bir şekilde oluşturabilmeleri, ve tüm satış kanalları boyunca tek bir konfigürasyon modelinin kullanılabilmesi, bu kapsamlı çözümün genel faydaları arasındadır.