Günümüz iş süreçlerinin bilgi teknolojilerine ve elektonik iş uygulamalarına olan bağımlılığı ve buna bağlı olarak veri hacmi ve çeşitliliği her geçen gün arttıkça, verinin doğru ve etkin yönetimi de daha fazla önem arz etmeye başlamıştır.

Veri tabanı sistemlerinin temel özellikleri arasında yer alan ölçeklenebilirlik, esneklilik, yönetilebilirlik, güvenlik ve performans; ancak etkin ve sürdürülebilir veritabanı yönetim stratejileri, araçları ve tecrübesi ile birer başarı kriterine dönüştürülebilir.

Athena; 10 yılı aşkın veritabanı yönetim tecrübesi ve bilgi birikimine dayanarak size eksiksiz ve güvenilir bir veritabanı yönetimi sunmayı hedeflemekte; kurulumdan entegrasyon çalışmalarına, yedekleme ve restorasyondan felaket senaryoları, güvenlik ve performans raporlama işlemlerine kadar tüm veritabanı yönetim faaliyetlerini destekleyerek başarılı kurumsal uygulamaların kapılarını açmaktadır.

Oracle Veritabanı Hizmetlerimiz:

 • İhtiyacınıza uygun ve size özel veritabanı tasarımlarının çıkarılması
 • Fiziksel olarak veritabanı kurulumlarının yapılması
 • Veritabanı güvenlik ve denetiminin sağlanması
 • Sistemlerin yönetimi dışında sorun ve ihtiyaçların hızlı ve etkili bir şekilde incenmesi, sorgulanması. Gerekli analizlerin yapılması, çözüm önerilerinin ve detaylı raporların hazırlanması.
 • Veritabanınızın yüksek verimlilikte çalışmasının sağlanması
 • Uzaktan bağlantı ve/veya yerinde destek yöntemleri ile yaşanan sorunun en kısa zamanda giderilmesinin hedeflenmesi

Veritabanı Hizmet Kavramları:

 • Veritabanı Kurulum Hizmeti
 • Veritabanı Yükseltme Hizmeti (upgrade & migration)
 • Veri Koruma Hizmeti (RAC & Dataguard)
 • Veri Güvenliği Hizmeti (DB Vault & Audit Vault)
 • Uzaktan Yönetim Hizmeti (Remote DBA)
 • Veritabanı Sağlık Kontrolü (Healthcheck) : İlk adım olarak müşteri sisteminin komple check up ının yapılması önerilmektedir. Organizasyonu ileriye götürmekte gerekli olan stratejik yol haritasını çıkarmak için gerekli temeli sağlar. Sistemin erişiminin ve ilgili kullanıcı hesaplarının bu iki günlük süre içinde yaratılarak tamamlanmış olabileceğini varsayarak öngörülmüştür..
 • Yedekleme ve Kurtarma Hizmeti (Backup & Recovery) : Backup and recovery müşteri istekleri göz önüne alınarak her gün backup alınacak şekilde uygulanacaktır, ancak müşteri tarafında farklı bir ihtiyaç doğması durumunda değiştirilebilir
 • Felaket Kurtarma (Disaster Recovery): Müşteri ihtiyaçlarında Disaster Recovery isteği olur ise hayata geçirilmesi için Oracle veritabanlarının kendi içlerinde sağladıkları özellikler mevcuttur. Replikasyon ya da mirroring ile verilerin yedeklenmesi için gerekli lisansların tedarik edildiği durumlarda Disaster Recovery için yedek sistem oluşturulur.
 • Veri Tabanı Yönetimi (Database Administration): Bütün veritabanı sistemlerinin optimum seviyede çalışmaları için dikkatli yönetime ihtiyaçları vardır. İçerden ve dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı güvenliğin, gerekli bakım ve destek task larının yerine getirilmesi sağlanmalıdır. Gerekli bakım task larının yerine getirilmesi, orta ve uzun vadede stratejilerinin belirlenmesi için, bir veritabanı yöneticisinin veritabanına yönetmesi avantajlı olacaktır. Borinanın bu desteği ile müşterilerimiz i daha da ileriye taşıyacak olan bu çözümde bahsedilen tüm noktaların hayata geçirilmesi için gerekli personel ve tecrübeye sahiptir
 • Yazılım Güncelleme (Software Upgrades): İşletim sistemi, veritabanı yazılımı ve backup recovery replikasyon ve performans optimizasyonu gibi yazılımların son sürümlerini ve özelliklerini yüklemek için gerekli lisans modeline sahip olduğu varsayılmaktadır. Bu varsayım ile yeni yamalar (patch) ve güncellemeler ihtiyaç duyulduğunda önce test (var ise) ortamında denenecek ve daha sonra üretim (production) veri tabanına yüklenecektir.
 • Kayıt Tutma (Audit Log): Oracle veri tabanı üzerinde yapılan her türlü işlemin yasal ve iç süreçlerine hizmet etmesi için gerekli Audit log lama işlemleri yapılmaktadır.

Kurulum ve Yönetim

Oracle(EBS) sistem kurulumunu, yönetimini ve desteğini sağlar.

Güncelleme (Upgrade)

Oracle veritabanı ve uygulama sürüm yükseltmesini yapar.

Güvenlik

Veritabanı güvenlik ve denetimini sağlar.

Verimlilik

Veritabanınızın yüksek verimlilikte çalışmasını sağlar.

Analiz ve Çözüm

Gerekli analizleri yapar, çözüm önerileri hazırlar.

Remote DBA

Uzaktan veya yerinde destek ile sorunun kısa zamanda giderilmesini hedefler.

Kurulum ve Yönetim

Oracle(EBS) sistem kurulumunu, yönetimini ve desteğini sağlar.

Güncelleme (Upgrade)

Oracle veritabanı ve uygulama sürüm yükseltmesini yapar.

Güvenlik

Veritabanı güvenlik ve denetimini sağlar.

Verimlilik

Veritabanınızın yüksek verimlilikte çalışmasını sağlar.

Analiz ve Çözüm

Gerekli analizleri yapar, çözüm önerileri hazırlar.

Remote DBA

Uzaktan veya yerinde destek ile sorunun kısa zamanda giderilmesini hedefler.


Veritabanı Yönetim Hizmet Paketlerimiz

Temel Paket

 • Haftaiçi mesai saatlerinde sorun bildirimi
 • 4 Healthcheck
 • Backup & Recovery
 • 5 Patch uygulama
 • 1 Clone işlemi
 • 1 Restore işlemi
 •  
 •  
 •  

Profesyonel Paket

 • 7x24 sorun bildirimi
 • Sınırsız Healthcheck
 • Backup & Recovery
 • Sınırsız Patch uygulama
 • 5 Clone işlemi
 • Sınırsız Restore işlemi
 • Aylık Sistem Raporlama
 • Disaster Recovery
 • Audit Log