eDevlet uygulamaları yaşam döngüsü içerisinde karşılabileceğiniz teknik ve mevzuat kaynaklı tüm olası problemlerden minimal seviyede etkilenmenizi hedefleyerek müşterilerimiz için eDevlet uygulamalarına özel bakım & hizmet paketleri sunmaktayız:

Türkiye‘de 397 sıra no.lu VUK tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-Fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

e-Fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır

Athena e-Fatura çözümü ile, kurumların Maliye Bakanlığı standartlarına uygun bir şekilde e-Fatura sistemine kısa sürede geçmesini sağlamaktayız. Özel entegrasyon modeli ile e-faturaya geçiş yapmak isteyen firmaların bilgi işlem yatırımı zorunluluğunu ortadan kaldırılmaktadır. GİB ile Kurumlar arasındaki ilişkilerinve ERP sistemlerinizle olan entegrasyonun tek elden yönetilmesnini sağlamaktayız. Ayrıca kurumların yasal uyum, güncelleme, mevzuat takibi gibi bakımlarla da ilgilenme zorunluluğunu ortadan kaldırmaktayız.

 • ERP sistemleri ile full entegre çalışarak muhasebeleştirme imkanı sunmaktadır.
 • Postalama, arşivleme, noter onay maliyeti gibi masraflar e-Fatura ile ortadan kalkar
 • Daha az kağıt, Daha çok ağaç, Her yıl yüzbinlerce ağacın kesilmesi önlenir.
 • Gereksiz kaynak kulanımın önüne geçer ve faturalama işlemlerindeki giderleri azaltır.
 • Giden/gelen faturaların durumu hakkında kullanıcı dostu arayüzü ile anlık bilgi aktarır.
 • GİB‘e yapılacak yasal bildirim sürecini otomatikleştirir.
 • Verileri otomatik olarak ERP sistemlerinden çeker ve müşteriye iletilmek üzere e-Fatura sistemine gönderir.
 • Fatura işlem maliyetlerini azaltmak için etkilidir.
 • Tedarikçiler için, satıcıların geniş ağları ile fatura işlemlerini kolaylaştırır.
 • Kullanıcıların faturalaşma işlemlerini hem ERP içinde hem de portal bazlı takip edebilmeleri için basit ve fonksiyonel arayüzler sunmaktadır.
 • Ana veri yönetimini web servislerle periyodik olarak otomatize ederek e-Fatura kapsamına giren şirketleri çekebilmektedir.
 • e-Faturaların müşteri veya şirket bazında otomatik gönderimini sağlamaktadır.
 • Email notifikasyonları ile kullanıcı, grup veya rol bazında bilgilendirme yapabilmektedir.
 • ERP sisteminden işlenen ve arşivlenen faturalara sunduğu portalden erişim ve bu faturaları matbu şeklinde görüntüleme imkanı vermektedir.
 • Kesilen faturaların e-fatura kapsamında olup olmayacağını ana veri entegrasyonu ile sağlayarak hatasız fatura gönderimi yapmaktadır.
 • e-Fatura süreci ile ilgili tüm statüler loglanıp raporlarla gösterilmektedir.
 • Fatura verilerini kendi orijinal formatıyla saklayabilme imkânı sunar.
 • Faturalara anında hızlı ve güvenilir erişim imkanı sağlanır.
 • Performans artışı sağlanır, hata oranları düşer.

e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Athena e-Defter çözümü ile, kurumların Maliye Bakanlığı standartlarına uygun bir şekilde e-Defter sistemine kısa sürede geçmesini sağlamaktayız. Düşük sahip olma maliyetli ve operasyonel maliyetlerini düşüren bir çözüm sunarak kaynaklarını daha efektif kullanmalarını sağlamaktadır.

 • Daha az kaynak kullanımı sağlar.
 • Defter verilerini dijital olarak, kendi orijinal formatıyla saklayabilme imkânı sunar.
 • Değişen mevzuata göre sürekli güncelleme yapılır
 • İş süreçlerinde performans artışı ve hata payının düşmesi sağlanır.
 • GİB standartlarına uygun formatta Yevmiye Defteri, Yevmiye Defteri Beratı, Defter-i Kebir ve Defter-i Kebir Beratı dosyaları hazırlanır
 • Arşivden berat ve detay dosyaları görüntülenebilir
 • GİB e yapılacak yasal bildirim sürecini kolaylaştırır
 • Kullanıcı dostu tasarım ile dosyaları kolaylıkla hazırlmanıza yardımcı olur
 • Anahtar teslim sunulur. Kurumsal tecrübe ve güvenilir ekip ile süreçleriniz yönetilir