Oracle ın lokomotif ERP çözümü olan "E-Business Suite" İş Yönetim Sisteminin güncel sürümü olan Release 12 için, Athena Bilişim çözümleri tarafından müşterilerine implementasyon, upgrade & migration sürüm güncelleme proje çalışmaları ve danışmanlık destek & bakım hizmetleri sunulmaktadır.

Oracle E-İş Yönetim Sistemi ile firmalar günümüz teknolojisini yansıtan, sistem ve ürün desteği konusunda darboğaz yaratmayan, kendini kanıtlamış, entegre, geliştirmeye ve sürüm yükseltmeye imkan tanıyan teknolojik bir altyapı kazanmaktır. Operasyon faaliyetlerinin değerlendirilmesi açısından da kurum bünyesinde analiz için daha fazla zamana müsaade eden, karşılığında bilgi toplama ve bilgi doğrulama için zaman tasarrufu sağlayan bir ERP sistemine ve kolay erişilebilen bir karar destek altyapısına sahip olmaktadır.

Oracle E-Business Suite projeleri kapsamında, firmaların iş süreçlerinin ayrıntılı incelenmesi ile elde edilen sonuçlar sayesinde ERP sisteminden beklenen otomasyon ve entegrasyon olanakları tespit edilmektedir. Tespit edilen bu olanakların Oracle E-İş Yönetim Sistemi üzerinde kurgulanmakta olan tasarım ve uygulaması çalışmaları neticesinde proje hedeflerine ve kazanımlarına ulaşılması sağlanmaktadır.