ERP Sistemleri Device

Kurumsal iş uygulamaları, kurumun başarısı için çok yüksek öneme sahip, işletmenin ve süreçlerinin can damarını oluşturan yazılımlardır. Hızlı değişen teknoloji ve artan küreselleşme ortamında kurumlar anahtar fonksiyonel ve operasyonel alanlarında ölçeklenebilir, maliyet-etkin, çevik ve bütünsel iş çözümlerine ihtiyaç duymaktadır. Firmanızın teknoloji yatırımları, iş planlamasını ve mevcut sistemlerin yeni uygulamalarla entegrasyonunu da içermek zorundadır. Firmanızın finansal ve yönetsel faaliyetlerinin merkezinde, ERP sistemlerinizin yeni yönetim stratejilerinize hızlı uyum sağlaması gerekmektedir. Bunun yanısıra iş uygulamalarının implementasyonu, işletmenin ve iş ihtiyaçlarının kapsamlı ve etkin bir şekilde ele alınması ve stratejik planlamasını gerektirmektedir.

ERP sistemleri aşağıdaki konularda bilgi teknolojilerinin organize edilmesini amaçlar:

 • Süreçsel etkinliğin artırılması
 • Sektörel ve mevzuat değişimlerine hızlı uyum sağlanması
 • Teknolojik gelişmelere açık operasyonel altyapının kurgulanması
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), İş Zekası (BI), İnsan Kaynakları (HR), Ürün Yaşamdöngüsü Yönetimi (PLM) sistemlerine yapılacak yatırımlara temel oluşturulması

Oracle E-Business Suite:

Oracle Ücretlendirme Yönetimi ile şirket çalışanlarının ücret artışlarının planlanması, yönetimi, bütçelenmesi takip edilmektedir. Ücret artış çalışmaları için ister bütçeler bölümlere dağıtılabilmekte ister de İnsan Kaynakları tarafından yapılan çalışmanın yönetim tarafından onaylanması sağlanabilmektedir Çeşitli parametreler tanımlanarak, alternatif ücret artışları çalışmaları sağlanmaktadır. Böylece yöneticilerin stratejik yönetimsel kararlar almasına destek olmaktadır.

Device

Oracle e-Business Suite (EBS), kurumların daha iyi karar alma, maliyetleri düşürme ve performans artırımı ihtiyaçları için dizayn edilmiş, entegre ve global iş uygulamalarını bir araya getiren en kapsamlı ve önde gelen ERP yazılımlarından birisidir.

Oracle E-Business Suite, ölçeği ne olursa olsun tüm müşterilerinin karmaşık iş süreçlerini yönetmesini sağlar.

Oracle E-Business Suite, Oracle Uygulamaları stratejilerinin bir parçası olarak yazılım yatırımlarınızın korunup geliştirilmesi prensibiyle sürekli olarak güncel teknoloji ve standartlar doğrultusunda ilerlemektedir.

Neden Oracle E-Business Suite:

Oracle, dünyanın en büyük kurumsal yazılım firması olup e-Business Suite firmanın konumlandırdığı en stratejik kurumsal iş uygulamasıdır. Oracle e-Business Suite ürününü ayrıcalıklı kılan özelliklerden bazıları:

Device
 • Rakiplerinden daha üstün teknolojik altyapısı
 • Tek veri modeli üzerinde yapılandırılmış entegre modüller
 • Tekil bir mimari üzerine kurulmuş, müşteri ilişkilerinin izlenebileceği, servislerin yaratılabileceği, üretim yapılabileceği, siparişlerin sevk edilebileceği, ödemelerin alınabileceği vb. gibi kapsamlı bir iş uygulamaları bütünlüğü
 • Çoklu dil desteği
 • Ülkelere özel yerel çözümler sunması
 • Kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmış ve kodlama gerektirmeyen kişiselleştirme ve özelleştirmelere açık önyüzleri
 • Organizasyonların kendilerine özel iş süreçlerini ve iş kurallarını tanımlayabilmesi olanağı
 • Standartlara uygun yapılan konfigürasyonların sürüm yükseltim işlemleri sırasında korunması
 • Farklı sorumlukluklardaki kullanıcılar için farklı tipte ve içerikte raporlar sunabilmesi
 • En son teknolojiyi destekleyen geliştirme araçlarının kullanımı
 • Bilgiye dayalı karar verme mekanizmalarının oluşturulabilmesi ve iş akışlarının iyileştirilmesi ile mevcut işletim maliyetlerinin düşürülmesi olanağı
 • Yaygın eğitim olanakları

Athena ERP Tecrübesi

Device
 • Athena olarak, Oracle teknolojileri ve iş uygulamaları aracılığıyla yatırımlarınızın ve işletmenizin değerini artımanıza yardımcı olmaktayız.
 • Athena nın 10 yılı aşkın Oracle danışmanlık deneyimi ve sektör tecrübesi ile sunduğumuz hizmetler, firmanıza rekabet avantajı sağlar.
 • Oracle ın alanında en iyi uygulamaları ile derin ürün ve çözüm birikimimizi birleştirerek müşterilerimize katma değer sağlarız
 • Oracle Gold Partner olarak yer almış olduğumuz projelerdeki en iyi sektör uygulamalarını ve mimari tecrübelerimizi müşterilerimize taşırız.
 • Global olarak kabul görmüş Oracle proje yönetim metodolojileri ile proje başarısını, etkinliğini ve hedeflerini güvence altına alırız.
0
0
0
0

Oracle E-Business Suite Hizmetlerimiz

Device
 • ERP 11i & R12 Implementasyon
 • ERP Teknik ve Fonksiyonel Danışmanlık
 • ERP - Harici Sistem Entegrasyonları
 • ERP Sürüm Yükseltimi (Upgrade ve Migration)
 • ERP Planlı Bakım & Destek Faaliyetleri ve Hizmet Paketleri
 • Uygulama Geliştirme Hizmetleri - CEMLI (Configurations /Customizations, Extensions, Modifications, Localizations, & Interface/Integration) : Forms, Reports, XML Publisher, OAF, ADF, SOA, vb.
 • Oracle Teknik ve Fonksiyonel Eğitimleri
 • İş Zekası & Veri Ambarı Raporlama
 • Oracle Apps Veri Tabanı Yönetim Hizmetleri
 • Mevcut Durum Değerlendirme (Assessment)
 • Oracle ERP Proje Yönetimi
 • Oracle ERP Proje Kalite Güvence (Quailty Assurance) Danışmanlığı