Oracle Ürün Ağaçları(BOM) : Ürün ağacı yapılarını ve üretim rotalarının tanımlandığı bu modül, envanter, üretim takip, maliyet, mühendislik, planlama modülleri ile entegre olarak çalışır.

 • Ürün yapısını modellemek için çok seviyeli ürün ağaçları tanımlanabilir.
 • Ürün ağacının her seviyesinde bulunan malzemeler için revizyon, miktar, ölçü birimi, geçerlilik tarihi bilgileri izlenebilir.
 • Ürün ile ilgili çizim, doküman gibi bilgiler ürün ağacı kayıtlarına eklenebilir.
 • Ürün ağaçlarında toplu değişiklikler yapılabilir.
 • Sistemde departmanlar tanımlanabilir ve her departmana ait kaynaklar (insan, makine vb.) girilebilir.
 • Her departmanda bulunan toplam kaynak sayısı, kaynaklara ait vardiya bilgileri sistemde takip edilebilir.
 • Sistemde operasyonlar tanımlanabilir, her operasyonda kullanılan kaynaklar ve kullanım oranları belirtilebilir.
 • Bir ürünün oluşturulması için gerekli operasyonların tümü bir rota altında tanımlanabilir.
 • Rotalarda yapılan değişiklikler tarih, revizyon ve değişiklik numarası bazında takip edilebilir.
 • Rotalar ve altındaki operasyonlar için geçerlilik tarihleri girilebilir.

Oracle Mühendislik(ENG): Oracle Mühendislik, mühendislerinizin spesifikasyonları kolayca tanımlayan araçlar kullanarak yeni tasarımları hızla üretime almalarına olanak verir ve tasarım değişikliklerini yönetmek için eksiksiz bir mühendislik değişim kontrol sistemidir. Ürün ağaçları ve envanter modülleri ile entegre olarak çalışmaktadır.

 • Kullanımda olan malzeme ve ürün ağaçlarının yanısıra geliştirme amaçlı prototipler tanımlanabilir.
 • Mühendislik tarafı üretimden ayrı olarak izlenebilir.
 • Mühendislik ve üretim ile ilgili yapılacak ürün, ürün ağacı, rota ve dokümantasyon değişiklikleri kontrollü olarak yapılabilir.
 • Değişiklikler için değişiklik emirleri tanımlanabilir, bu emirler iş akışları kullanılarak yetkili kişilerin onayına sunulur.
 • Değişiklik emirleri onaylandıktan sonra ürün ağacı ve rota değişiklikleri sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilebilir.

OPM Rota(Formül) Yönetimi: Formüller, üretim rotaları ve reçetelerin tanımlandığı bu modül, envanter, üretim takip, maliyet, planlama, kalite modülleri ile entegre olarak çalışır

 • Oracle Proses Üretimi, ilaç, gıda, kimya, metal, kağıt, vb. endüstrilerde gerekli olan dinamik prosesleri, reçete bazlı üretim yetenekleri ile destekler.
 • Ürünler, farklı müşteri spesifikasyonlarına göre formüle edilebilir.
 • Aynı ürün için birden fazla formül ve rota tanımlanarak, üretim sırasında istenilen formül ve rota kombinasyonu seçilebilir.
 • Formüller, birim miktar için veya toplam şarj veya parti miktarı için oluşturulabilir.
 • Birden fazla ürün ve yan ürünler tanımlanabilir.

Oracle Üretim Takip(WIP): Üretim takip modulü, üretkenliği, kaliteyi ve değişikliklere cevap verme yeteneğini arttırabilen ve bunu yaparken de üretimi maksimize etmenizi sağlayacak komple bir üretim yönetimi sistemidir. Planlama, Maliyet, Envanter Yönetimi, Ürün Ağaçları modülleri ile entegre olarak çalışır.

 • Sistemde üretimi gerçekleştirmek için standart iş emirleri açılabilir.
 • Standart dışı üretimler ve bakım-onarım işleri de, standart dışı iş emirleri kullanılarak izlenebilir.
 • İş emirlerine malzeme çıkışları, malzeme girişleri yapılabilir, iş emirlerinden malzeme iadeleri gerçekleştirilebilir.
 • İş emirlerinde kullanılan işçi ve makine bilgileri, ve kullanıldıkları operasyon bilgisi sisteme manuel olarak girilebilir, standart olanları sistem otomatik işleyebilir.
 • Sistemde iş emirlerinin durumu, gerçekleşen operasyonlar, kullanılan malzeme ve kaynak bilgileri sorgulanabilir.
 • Sistemde hurda ve yeniden işleme işlemleri gerçekleştirilebilir. Sistem fason üretim ile ilgili işlemleri desteklemektedir.

Oracle Üretim Maliyet (CST): Oracle Maliyet Yönetimi, işinizin karlılığını analiz etme, yönetme ve kontrol etmenize yardımcı olan gelişmiş bir ürün maliyetlendirme, değerleme, maliyet simülasyonu ve karlılık analiz aracıdır.

 • Oracle Maliyet Yönetimi ile karmaşık maliyet bilgi ihtiyaçlarını destekleyecek esnek maliyet yapıları kolayca tanımlanabilir.
 • Ürün ağaçları/rotalar, envanter, üretim takip, satınalma, ilgili finans modülleri ile entegre olarak çalışır.
 • Belirli bir periyod içinde üretilen ürünlerin gerçek maliyetlerini bulabilmek için; gerçek kaynak, genel giderler ve gerçek malzeme maliyetleri kullanılır. Enflasyon Muhasebesinin kurulumu ve uygulanması yine fonksiyonel danışmanlık kapsamındadır.

Oracle Üretim/Malzeme Planlama(MPS/MRP): Planlama Modülü, planlayıcı müdahalesini de destekleyen ve müşteri taleplerindeki değişikliklere ve operasyonel gereksinimlere son derece hızlı cevap verebilen, esnek tahminleme ve zamana dayalı arz-talep planlamasını birleştirebilen planlama ve simülasyon aracıdır. Satış Siparişi, Üretim takip, Satın Alma, Envanter modülleri ile entegre olarak çalışır.

 • Sistemde tahminler, talep ve üretim çizelgeleri oluşturmak mümkündür.
 • Çizelge girişleri istenilen detayda (gün, ay, dönem) yapılabilir, çizelgede planlanan ve gerçekleşen değerler izlenebilir.
 • Sistem talep ve üretim çizelgelerine göre malzeme ihtiyaç planlaması yapar.
 • Malzeme İhtiyaç Planlamasında sistem, çizelgedeki arz, talep bilgilerini, rota, ürün ağacı ve mevcut bilgilerini kullanarak üretim ve satınalma planları oluşturabilir, planlamacıya önerilerde bulunabilir.
 • Sistem, planı oluştururken karşılaştığı problemleri (kaynak, malzeme kısıtları, yetişemeyecek siparişler. vb) planlamacıya bildirir.
 • Sistemde simulasyon amaçlı planlar çalıştırılabilir.
 • Birden fazla planın sonucu belirli performans kriterlerine göre karşılaştırılabilir.

Oracle KaliteYönetimi(QM): Kalite Modülü, tüm tedarik zinciri içerisinde, kritik kalite bilgilerinin oluşturulmasını, dağıtılmasını ve analiz edilmesini sağlayan, esnek bir kalite yönetim sistemidir. Kalite Modülü, satınalma, envanter ve üretim takip modülleri ile entegre çalışmaktadır.

 • Sistemde kalite planları tanımlanıp, her planda hangi kalite bilgilerinin toplanacağı belirtilebilir.
 • Sistem satınalma, üretim gibi kritik aşamalarda kalite bilgilerinin girilmesini zorunlu kılabilir.
 • Kalite planına girilen bilgilerin gerekli koşulları sağlamaması durumunda sistemde uyarı mesajları gönderilebilir ya da özel programlar çalıştırılabilir.
 • Kalite sonuçları ile ilgili rapor ve grafikler oluşturulabilir.

Oracle Bakım Yönetimi (Enterprise Asset Management): Oracle Bakım Yönetimi modülünde bir kuruma ait bütün varlıklar (makine, ekipman ve diğer) sisteme tanıtılıp izlenebilmekte, koruyucu, planlı ve arızi bakımlar yürütülmekte ve bakım ihtiyaçları doğrultusunda malzeme ve kaynak planlama işlemleri, bakım iş emirlerinin çizelgelenmesi gerçekleştirilmektedir.

 • Bakım yönetiminin temel verilerinden biri, takibi ve bakımı yapılan varlıklardır. Tesis, üretim hattı, makine, ekipman gibi çok farklı tiplerde varlıklar tanımlanabilmekte, ihtiyaçlar doğrultusunda kategorize edilebilmektedir. Tanımlanan varlıklar, sabit kıymetlerle, stok kalemleriyle, üretim kaynaklarıyla ilişkilendirilebilmektedir.
 • Sistemde bakım aktiviteleri tanımlanarak, bakım sırasında yapılacak standart işler, kullanılacak malzemeler, işi gerçekleştirecek kişi ve kaynaklar, tahmini süreler sisteme girilebilmekte, periyodik ve arızi bakım iş emirleri ve önerileri yaratılırken, sistemin bu bilgileri değerlendirmesi sağlanmaktadır. Bakım iş emirleri oluşturulurken, bakımı yapılacak varlık ve aktivite seçilebilmekte ve sistem ilgili ürün ağacı ve rota bilgilerini iş emrine kopyalamaktadır. Bakım tipine ve yerine göre farklı bakım aktiviteleri ve rotaları tanımlanabilmekte, bakım ile ilgili prosedür ve talimatlar eklenerek, istenirse sistemden çıktısı alınabilmektedir.
 • Koruyucu Bakım kapsamında sistemde sayaçlar tanımlanabilmekte ve varlıklarla ilişkilendirilebilmektedir. Sayaç bilgileri manuel olarak girilebildiği gibi dış sistemlerden de aktarılabilmektedir, sistemde ölçüm değerlerinin tarihçesi takip edilebilmektedir. Sistemde koruyucu bakım çizelgeleri tanımlanarak belirli sıklıkta, belirli tarihlerde ya da belirli bir sayaç değerine ulaşıldığı zaman, sistemde ilgili varlık için gerçekleştirilecek bakım aktivitesi belirtilmektedir. Belirlenen sıklıkla (aylık, haftalık, günlük) çalışan standart program, koruyucu bakım çizelgelerine göre oluşturulacak iş emirlerini belirleyerek oluşturmakta, daha sonra bu iş emirleri planlamacının kontrolünden ve onayından geçerek yayınlanmaktadır.
 • Bakım çalışma ekranında, planlanan ve mevcut bakım iş emirleri görüntülenebilmekte, gerçekleştirilecek operasyonlar, kullanılacak malzeme ve kaynaklar listelenebilmekte, iş emirleri açılarak detayları incelenebilmekte, uygun bulunan iş emirleri tek tek ya da toplu olarak yayınlanabilmektedir.
 • Bakım iş emirlerinin ihtiyacı olan malzeme talepleri sistemde otomatik olarak açılmaktadır.
 • Varlık bazında verimlilik, kullanılabilirlik ve performans raporlanabilmektedir.
 • Standart bakım dokümanları sisteme eklenebilmekte ve iş emirleri üzerinden erişim sağlanabilmektedir.